KALKULATOR UPAH SIMPAN

Harga emas yang dikira adalah harga emas nilaian semasa.

No. Berat (gram) Karat Harga Nilai Marhun

1.

2.

3.

4.

5.

Jumlah Berat: gram
Jumlah Marhun:
Peratus Pinjaman Maksimum
Pinjaman Maksimum Dibenarkan :
Pinjaman (RM)
Tarikh

Gadaian

Tarikh Matang
Bilangan

Bulan


Pinjaman
Kadar Upah
Jumlah Upah

(1 Bulan)


Jumlah

Penebusan Sebelum Rebat

Upah Simpan

(Anggaran Rebat Indikatif)

Jumlah

Upah Perlu Dibayar

( )